Lonar Shikashan Prasarak Mandal

BHAGWAN BABA ARTS & COMMERCE COLLEGE
LONAR,

Tq. Lonar, Dist. Buldhana, 443302

Executive Body


Shri. Wamanrao alias dadasaheb Phad

President
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Shantilal Madanlal Gugalia

Vice-President
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Shankarrao Mahadu Wagh

Vice-President
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Jagdish Haribhau Kharat

Secretary
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Madhavrao Trambakrao Sangle

Co-Secretary
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Premchand Askaran Kochar

Treasurer
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Gulabchand Hemraj Surana

Co-Treasurer
Lonar Shikashan Prasarak Mandal


Shri. Pukhraj Hiralal Tated

Member
Lonar Shikashan Prasarak Mandal